Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

                                    

                                      Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

    Projekta „Master BSR” 1.sanāksme Viļņā, 2015.gada 12.-13.novembrī

Projektā iesaistītie partneri tikās pirmajā sanāksmē, kuras galvenās tēmas bija:

1.meistaru apmācības patreizējā kārtība: galvenie aspekti, lekciju virzieni (saturs), eksāmenu prasības;

2. redzējums/vēlmes meistaru apmācībai nākotnē,- kas būtu jāmaina un kā;

3. diskusijas („ideju vētra”) par

            - nosacījumiem meistaru apmācībai nākotnē,

            - apmācības tēmām,

            - amata meistaru kvalifikācijām nākotnē;

4. vienotas pieejas attīstīšana meistaru apmācībai Baltijas jūras reģionā,

5. projekta turpmāko soļu koordinēšana,

6. diskusija par projekta īstenošanas nosacījumiem,

7. pārskats un diskusijas par projekta mērķiem un uzdevumiem.

Galvenais meistaru apmācības mērķis: amata meistara diploms – apliecinājums augstai pakalpojuma kvalitātei. Lai to sasniegtu, pirmais solis: augsta līmeņa amatniecības izglītība Baltijas jūras reģionā.

Projekta koordinētāja organizācijas – Hanzas Parlamenta pārstāvis dr.J.Hogeforsters prezentēja Vācijas amata meistaru klasisko apmācības sistēmas modeli.

1. Priekšnoteikums – zeļļa kvalifikācija

2. Apmācības īstenošanas alternatīvas:

- pilna laika apmācības – kopējais ilgums, ieskaitot eksāmenu – 1 gads;

- nepilna laika apmācība – kopējais ilgums, ieskaitot eksāmenu – 2 gadi

3.Visas 4 apmācības daļas ar noslēguma eksāmenu

4. I daļa. Amata specifiskā daļa – praktiskais darbs; atkarībā no profesijas 150–300 st.

    Rezultāts: īpaši prasmīgi darbinieki/zeļļi

5. II daļa. Amata specifiskā teorētiskā daļa; atkarībā no profesijas 300-650 st.

    Rezultāts: amata meistara kandidāts

6. III daļa. Uzņēmuma vadība + likumdošana ar 250 st.

    Rezultāts: speciāls sertifikāts - biznesa vadības speciālists

7. IV daļa. Profesionālā izglītība – 100 st.

    Rezultāts: treneris/prakses vadītājs

8. Kopējais stundu skaits atkarībā no amata (profesijas) 800-1300 st.

Sešu valstu (Vācija, Zviedrija, Norvēģija, Polija, Latvija, Lietuva) amatniecības organizāciju pārstāvji prezentēja meistaru apmācības kārtību. Galvenās meistaru eksāmena prasības visās valstīs ir līdzīgas – eksāmenam ir 4 galvenās daļas:

1) amata prakse (darba pieredze, meistardarbs),

2) amata specifiskā teorija,

3) uzņēmējdarbība,

4) pedagoģija.

Stundu skaits katrai kursu tēmai dalībvalstīs ir atšķirīgs. Projekta dalībnieki diskutēja par stundu apjomu, saturu, moduļu sistēmas pielietošanu meistaru apmācībā, piemēram, topošais meistars/amata zellis 3 gadu garumā gatavojas meistara kvalifikācijas eksāmenam, noklausoties attiecīgo kursu un savācot nepieciešamos kredītpunktus amata teorijā, amata praksē, pedagoģijā, uzņēmējdarbībā, personāla vadībā. Eksāmens tiek pieņemts, kad nokārtotas visas daļas.

Katru moduli var klausīties jebkurš interesents savai vajadzībai – tālākizglītībai, piemēram, amatniecības uzņēmumu (MVU) pārstāvji noklausās uzņēmējdarbības kursu, iegūstot zināšanas par uzņēmuma vadību, vai noklausās pedagoģijas kursu mācekļu apmācībai uzņēmumā.

Tuvākie projekta partneru uzdevumi:

- esošās meistaru apmācības sistēmas analīze,

- vajadzību noteikšana meistaru apmācībai nākotnē.

 

Foto:

   

 

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007
e-pasts: diana@lak.lv