Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Būvniecības likums

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 9.jūlijā, attēlotā redakcija: 13.03.2019.- ... / Spēkā esošā

 13.pants. Būvspeciālisti

(1) Būvspeciālisti ir personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās.

(3) Patstāvīgās prakses tiesības būvniecības jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes profesijā var iegūt šādās specialitātēs:

1) inženierizpēte;

2) projektēšana;

3) būvdarbu vadīšana;

4) būvuzraudzība;

5) būvekspertīze.

(4) Patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes profesijā šā panta trešās daļas 3. un 4.punktā minētajās specialitātēs var iegūt persona, kas:

1) ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā;

2) apguvusi patstāvīgai praksei nepieciešamās zināšanas un prasmes;

3) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmusi būvprakses sertifikātu.

(12) Šā panta ceturtās daļas prasības neattiecas uz amata meistariem, ja viņi veic vai vada būvamatniecības darbus atbilstoši likumam "Par amatniecību". Speciālajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos būvdarbus atsevišķās būvēs var vadīt arī citas, šajā pantā neminētas personas.

                                                                                                        Valsts prezidents A.Bērziņš

 LAK komentārs

Amata meistara diploms pielīdzināms pirmā līmeņa augstākajai izglītībai.

Atbilstoši 8 EKI līmeņiem, amata zellis atbilst 3./4.kvalifikācijas līmenim,

                                              amata meistars – 5.kvalifikācijas līmenim,

                                              akadēmiski izglītots amata meistars – 6.kvalifikācijas līmenim.

Skat. Būvniecības nozares profesiju karti:

https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_buvnieciba.pdf

 

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv