Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

  Īsi par Latvijas Amatniecības kameru

 Misija

Latvijas Amatniecības kamera ir profesionāla amatnieku pašpārvaldes organizācija, kas veicina amatu un amatniecības attīstību valstī.
 
Mazliet no vēstures:
14.gs.   -  Latvijas teritorijā veidojas pirmās amatnieku organizācijas;
19.gs.2. pusē - strauji attīstās rūpniecība, un amatnieku organizācijas pārveidojas;
1935.g. -  nodibināta mūsdienīga Amatniecības kamera (LAK);
1936.g. -  sāk iznākt žurnāls “Amatnieks” (atjaunots 1995.g., no 1998.g. – “Amatu Ziņas”);
1940.g. -  okupācijas vara pārtrauc LAK darbību;
1988.g. -  Latvijas Kultūras fondu paspārnē izveidojas Latvijas Amatnieku brālība;
1992.g. 30.jūnijā Izglītības ministrija apstiprina LR amatizglītības koncepciju;
1993.g.2.februārī   LR saeima pieņem likumu “ Par amatniecību”;
1993.g.17.februārī izglītības ministrs apstiprina amatizglītības realizēšanas kārtību;
1993.g.18.februārī  atjaunota LAK darbība;
1994.g.- Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem, bet 1998.g. papildina MK Noteikumus par 7 arodu grupām un 157 amatiem, kuros personu profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību  (grozījumi 2009.g.);
1996.g. -  LAK un RTU noslēdz sadarbības līgumu. RTU uzsāk studiju programmas “amatniecības tehnoloģijas un dizains’’. Šobrīd amatnieki studē koledžas, bakalauru, maģistrantu un doktorantu programmās;
1997.g. -  nodibināts LAK Amatniecības mācību centrs Bukultos (līdz 2007.g.);
2000.g. - izstādes “Amatniecība 2000” laikā notiek pirmais Meistaru forums un videokonference;
2001.g. -  LAK ir UEAPME (Eiropas Amatniecības un mazo un vidējo amatniecības uzņēmumu asociācijas) biedre (līdz 2012.g.);
2002.g. -  sadarbībā ar Rīgas domi nodibināta LAK Amatu apmācības skola (līdz 2010.g.);
2002.g.-LAK sagatavo noteikumus " Noteikumi par amatniecības prakses sertifikātiem";
2003.g. -  LAK ir piedalījusies Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības sadarbības padomes dibināšanā;
2003.g. -  LAK kopā ar 14 Eiropas valstu amatniecības organizācijām nodibina Eiropas Amatniecības un dizaina asociāciju EACD;
2004.g. – LAK piedalās Latvijas Mazo un vidējo darba devēju konfederācijas izveidošanā;
2005.g. – LAK noslēdz līgumu ar RD un FM Phare 2002 ietvaros, par „Rīgas Amatizglītības centra attīstību”;
2005.g. – LAK namdari  kopā ar RTU organizē Pasaules Guļbūvētāju konferenci;
2006.g. - LAK sagatavotie priekšlikumi ir ievietoti A. Kalvīša Valdības Deklarācijā. (I.Godmaņa valdība pārtrauc iesākto); 
2007.9 – LAK kopā ar Rīgas Domi organizē konferenci un izstādi „Rīgas krēsls”; 
2007.g. – RTU ADC un LAK Kokapstrādes biedrības organizē Starptautisku zinātniski praktisku konferenci – Koka konstrukciju attīstība. Piedalās 16 valstis; 
2007.g. – LAK kopā ar 15 valstīm paraksta Minsteres Deklarāciju;
2008.g. – RTU kopā ar LAK izveido mājas lapu www.kkdi.lv kā informācijas bāzi kokapstrādei un saistītām profesijām; 
2008.g.–Pēc profesionālo biedrību ieteikuma LR Saeima labo likumu „Par amatniecību”. Valsts uztic LAK atbildību par ar amatniecības lietām saistīto elektronisko datu bāzi (7.pants).
2009.g. – Pēc profesionālo biedrību ieteikuma LAK MK aktualizē MK noteikumus 762. kuri nosaka, ka 172 profesijās personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību; 
2011.g. -  LAK, papildinot 2002.g.pieņemtos, apstiprina noteikumus " Noteikumi par amatniecības prakses sertifikātu piešķiršanas kārtību, reģistrēšanu un anulēšanu".
 
 
 
LAK veicina amatizglītības attīstību:
 • izstrādā un saskaņo mācekļu un zeļļu mācību programmas un kvalifikācijas noteikumus;
 • organizē mācekļu un zeļļu apmācību pie labākajiem amatu meistariem;
 • veido kvalifikācijas komisijas zeļļu un meistaru darbu novērtēšanai;
 • organizē amata zeļļu un meistaru diplomu izsniegšanu;
 • rūpējas par pārkvalifikāciju un izglītības papildināšanu, tālākizglītību;
 • sekmē zinātniskus pētījumus veco amatu saglabāšanai un jaunu amatniecības iespēju atklāšanai;
 • sagatavo un izdod mācību un metodisko literatūru;
 • organizē mācekļu, zeļļu, meistaru un pedagogu starptautisku sadarbību;
 • izstrādā priekšlikumus pašvaldībām un valsts pārvaldes institūcijām par amatizglītības iestāžu tīkla izvēršanu un izglītības darba uzlabošanu.
Juridiskais pamats:
 •  LR likums ”Par amatniecību” 02.02.1993. (redakcijas 11.03.1993., 28.05.2008.);
 •  LR Izglītības likums 29.10.1998.;
 •  LR likums “Biedrību un nodibinājumu likums”  30.10.2003.;
 •  LR Ministru kabineta noteikumi Nr.762, 14.07.2009.;
 •  LR ministriju normatīvie dokumenti;
 •  LAK statūti 18.02.93., papildināti 09.05.98.g., papildināti 2005.g.;
 •  citi dokumenti. 
 Adrese:
LAK Amatu iela 5, Rīga, LV – 1050, tel.67213007
E-pasts:  lak@lak.lv
    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv