Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Profesionālās kvalifikācijas līmeņi 

Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi (LKI):

Kvalif. līmenis

Apraksts

Atbilstošā izglītības pakāpe vai programmu veidi

1

veic vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā

 

2

patstāvīgi veic kvalificētu izpildītāja darbu;

pamatizglītība 

3

veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana

vidējā izglītība

4

veic sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

5

noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pamatstudijas vai augstākā līmeņa studijas)

 Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu apraksti (8 EKI līmeņi)

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv