Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Ministru kabineta noteikumi Nr.82

Ugunsdrošības noteikumi

                                                 Rīgā 2004.gada 17.februārī (prot. Nr.727.§)

   Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12.pantu

6.9. Apkure un ūdens sildīšana

187. Apkures un ūdens sildīšanas iekārtas un ierīces (turpmāk - apkures iekārtas un ierīces) uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām un apkures ierīču izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.

188. Metāla un keramikas (šamota) dūmvadus ierīko un uztur kārtībā atbilstoši būvnormatīvu un piemērojamo standartu prasībām.

189. Dūmvadus un ventilācijas kanālus tīra atbilstoši apmācīts skursteņslaucītājs un par to izdara ierakstu Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālā.

190. Krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados pārbauda sertificēts skursteņslaucītājs un par to sastāda aktu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

191. Dūmvadus, kuriem pievienotas gāzes iekārtas, un gāzes iekārtu uzstādīšanas telpu ventilācijas kanālus ekspluatācijas laikā pārbauda un attīra šādos termiņos:

191.1. ķieģeļu dūmvadus - ne retāk kā reizi gadā;

191.2. ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu un metāla dūmvadus - ne retāk kā reizi divos gados;

191.3. ventilācijas kanālus - ne retāk kā reizi trijos gados.

192. Apkures iekārtas un ierīces pārbauda divas reizes gadā, ja ekspluatācijas noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem.

193. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:

193.1. reizi mēnesī - ilgdedzes apkures krāsnīm;

193.2. divas reizes - citām apkures ierīcēm.

201. Ja apkures iekārtu maina pret cita tipa (cita kurināmā) vai lielākas jaudas apkures iekārtu, pārbauda dūmvadu (dūmkanālu) un ventilācijas kanālu, nosakot to atbilstību jaunās iekārtas pievienošanai.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

202. Aizliegts:

202.1. izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmvadus;

202.2. pārkurināt krāsnis;

202.9. izmantot ventilācijas kanālus apkures iekārtu dūmu novadīšanai.

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv