Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

                    Klientu ievērībai

Lūdzam ņemt vērā, ka ekspertīzēm jābūt noformētām uz Latvijas Amatniecības kameras

veidlapas ar norādītu reģistrācijas numuru, cauršūtām, meistara - eksperta un

LAK administrācijas parakstītām un apzīmogotām.

Par prasībām neatbilstoši noformētām ekspertīzēm LAK neuzņemas nekādu atbildību.

 

 

Nr.p.k.  Vārds, uzvārds             Amats                    Sertifikāta numurs    Derīguma termiņš

1. Armands Lapiņš                 automehāniķis             9/723103/106               30.12.2018.

(mazizmēra iekšdedzes dzinēja un to darbināto iekārtu mehāniķa darbi)

2. Ārijs Muravskis          būvgaldnieks                            9/711504/113     11.02.2018.

3. Sandis Paegle              daiļkrāsotājs                            9/71605/107        10.02.2019.

4. Sandra Miklaševiča           ēku krāsotāja                 9/713101/019           10.10.2018.

5. Ilmārs Jurjāns               jumiķis                                     9/713101/027    16.09.2017.

6. Armands Liede            jumiķis                                    9/713101/030    16.09.2017.

7. Jānis Pīleņģis              jumiķis                                     9/712101/087    16.09.2017.

8. Valdis Eglītis             klavieru restaurētājs                      9/731211/114   15.02.2018.

9. Andrejs Bogdanovs      krāšņu un kamīnu podnieks       9/712207/044    28.06.2017.

10. Valdis Romulis           krāšņu un kamīnu podnieks         9/711202/045    28.06.2017.

11. Raivo Zvejnieks           krāšņu un kamīnu podnieks        9/712207/048    28.06.2017.

12. Igurds Baņķis               namdaris                                     9/742216/054    16.08.2018.

13. Gints Biezais               namdaris                                     9/711501/063    31.10.2017.

14. Vilnis Muižnieks          namdaris                                     9/711501/064    31.10.2017.

15. Guntis Brakmanis          skursteņslaucītājs                       9/713303/070    10.03.2019.

16. Raimonds Tīģeris         skursteņslaucītājs                       9/713303/111    10.03.2017.

17. Artūrs Apsītis           transporta līdzekļu krāsotājs              9/713201/083    30.12.2017.

18. Elga Zariņa             veidotāja (dekorat.būvelementi)          9/712303/017   06.09.2017.

19. Roberts Vecums-Veco  veidotājs (dekorat.būvelementi)      9/712303/112   14.07.2018.

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007
e-pasts: diana@lak.lv

Mēbeles