Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Nozaru kvalifikāciju struktūras

Nozares kvalifikāciju struktūra ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī nozares profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti profesionālās kvalifikācijas līmeņi profesijām un specializācijām

* Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” – Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI).

Nozaru profesiju kartēs blakus LKI un PKL (profesionālās kvalifikācijas līmeņiem) ir norādītas atbilstošās amatnieciskās kvalifikācijas.(Dati uz 2020.gada 15.augustu)

 

Būvniecības nozare*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_buvnieciba.pdf

Drukas un mediju tehnoloģiju nozare*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_druka.pdf

Enerģētikas nozare*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_energetika.pdf

Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozare*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_kokrupnieciba.pdf

Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_maksla.pdf

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (tai skaitā mehānika)*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_metalapstrade.pdf

Pārtikas rūpniecības nozare*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_partika.pdf

Skaistumkopšanas nozare*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_skaistumkopsana.pdf

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_tekstils.pdf

Tūrisma nozare*

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_turisms.pdf

 

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv