Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

                                                     

                                                 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

              „Kopēja meistaru profesionālā izglītība Baltijas jūras reģionā”

                                                     (Master BSR)

Baltijas reģiona valstīs ir novērojams uzņēmēju un vadītāju trūkums, kā rezultātā tiek ierobežota MVU izaugsme, arī uzņēmumu inovāciju apjoms ir mazāks, nekā tas varētu būt. Izņemot Zviedriju, visās Baltijas reģiona valstīs ir paredzama jaunā darbaspēka samazināšanās par 25% līdz 2030.gadam.

Ņemot vērā šo populācijas un darbaspēka izsīkumu, kā arī pašreizējo uzņēmumu vadītāju novecošanu, paliek ar vien grūtāk apmierināt pieprasījumu pēc jaunajiem uzņēmējiem. MVU ir ļoti labas izaugsmes iespējas, jo 85% darbavietu ES izveido tieši MVU.

Uzņēmēju trūkums ir īpaši augsts valstīs ar dominējošu amatu apmācību tieši skolās. Līdzās pieprasījumam pēc uzņēmējiem pastāv vienlīdzīgs pieprasījums pēc uzņēmumu vadītājiem, kuriem bez profesionālajām un tehniskajām kvalifikācijām būtu arī vadītājprasmes. MVU ir nepieciešami arī profesionāļi ar pedagoga kvalifikāciju, lai varētu veikt apmācību pašos uzņēmumos.

Amata meistaru apmācība dažādās Baltijas valstīs tomēr ir atšķirīga, tai ir atšķirīgi kvalitātes līmeņi. Šis projekts tiecas apmācīt uzņēmējus un uzņēmumu vadītājus Baltijas reģionā, izmantojot relatīvi augsta līmeņa meistaru kvalifikācijas sistēmu.

Pamatojoties uz Vācijas meistaru apmācību un pieredzi Baltijas jūras reģiona valstīs, ir izveidots plāns apvienotai meistaru apmācības programmai Baltijas valstīs. Plāna izmēģinājums (pilotprojekts) ir plānots 4 Baltijas reģiona valstīs, lai iegūtu priekšstatu par dažādiem reģionāliem/nacionāliem aspektiem un nodrošinātu augstus panākumus apmācības programmas ieviešanā.

Hanzas Parlamenta koordinētais projekts sastāv no 7 kamerām, izglītības iestādēm, arodskolām un universitātēm no Dānijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Norvēģijas. Plānots, ka projekta partneri izstrādā, analizē/izmēģina, novērtē un ievieš apmācības pasākumus.

Projekta galvenie mērķi

· nodrošināt jaunu paaudzi ar profesionāliem uzņēmējiem un MVU vadītājiem

· nostiprināt konkurenci starp MVU

· izstrādāt ideju/plānu vienotai meistaru apmācībai Baltijas reģionā

Mērķa grupas meistaru apmācības programmai ir:

· MVU personāls

· Nenodarbinātas personas ar augstu kvalifikācijas līmeni un pieredzi, kas uzlabotu viņu iespējas darba tirgū, vai arī pašnodarbinātas personas, kuras pretendē uz meistara kvalifikācij

· Kameru, universitāšu un citu izglītības iestāžu lektori (pasniedzēji)

Projekta realizēšanas laiks: 01.09.2015. – 31.08.2018.

Visi projekta rezultāti tiks publicēti rokasgrāmatā un nodoti 67 asociētajiem partnerim. Rezultāti tiks prezentēti un apspriesti 5 darba semināros un 3 starptautiskās konferencēs, tai skaitā, Latvijā, tādā veidā piesaistot un informējot citus interesentus un uzņēmumus.

 

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007
e-pasts: diana@lak.lv