Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Sakarā ar Mazās ģildes fasādes remontu jūlijā strādājam attālināti. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties elektroniski vai zvanot pa tālruni 29192884.


12.jūnijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika amata zeļļa kvalifikācijas eksāmens. To sekmīgi nokārtoja un 22.jūnijā amata zeļļa diplomus saņēma jaunie pavāri Beāte Vaivade un Mārtiņš Blūms un konditores Madara Klūģe un Elīna Olendere. Pateicamies pedagoģēm - mūsu pavāra amata meistarei Anitai Bērziņai un konditora amata meistarei Dacei Šimkevicai par audzēkņu labu sagatavošanu! Sveicam jaunos zeļļus un vēlam veiksmi izvēlētajā profesijā!


Dokumentus amata zeļļa kvalifikācijas eksāmeniem aicinām iesniegt līdz 10.maijam. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā "Kvalifikācija un sertifikācija"- "Mācības topošajiem meistariem un zeļļiem". 

Amata meistara kvalifikācijas eksāmeni šogad plānoti tikai rudenī. Lūdzam ņemt vērā, ka grupa topošo meistaru mācībām tiks komplektēta tikai pēc dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas, tādēļ aicinām dokumentus iesniegt savlaicīgi.


21.februārī, mūsu gadskārtējā pasākumā, diplomus saņēma 2 goda meistari – stilista un grimētāja amata meistare Rimma Āboltiņa un krāšņu un kamīnu podnieka amata meistars Arnolds Strazdiņš, 16 jaunie amata meistari un 20 zeļļi.

Pirmo reizi meistara diploms tika izsniegts velosipēdu mehāniķa amatā,- to saņēma Māris Birzulis.

Jaunajiem meistariem un zeļļiem vēlam enerģiju un izturību savā ikdienas darbā!

Paldies meistariem par mācekļu apmācību un sagatavošanu zeļļa eksāmenam! Paldies meistariem par dalību kvalifikācijas eksāmenu komisijās! Paldies ilggadējai Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktorei Dacei Cinei par atbalstu saviem pedagogiem! Paldies fotogrāfa amata meistaram Jurim Zēbergam par pasākuma bildēm!


Lūgums palīdzēt

Iespējams, daudzi no Jums jau ir informēti par maiznieka amata meistares, Latvijas godu saimnieces un Maizes muzeja vadītājas Vijas Kudiņas veselības problēmām – pēkšņu insultu, kā rezultātā būs nepieciešams ilgstošs rehabilitācijas process, lai Viju atgrieztu atpakaļ aktīvajā dzīvē.

Meistares ģimene būs pateicīga par ikvienu ziedojumu vai palīdzību. Pat, ja nevar vai nespēj ziedot, palīdzēt var arī, iegriežoties Aglonas Maizes muzeja veikaliņā un nopērkot maizīti.
Maizes muzejs, ceptuve un veikals turpina strādāt, tikai, kā allaž, ja ir vēlēšanās apmeklēt muzeju, iepriekš jāpiesakās pa tālruni +371 26461917.Ziedojumus lūgums pārskaitīt uz kontu:
IVARS KUDIŅŠ (dēls)
LV24RIKO0001050997292 , maksājuma mērķī norādot: “Ziedojums Vijas Kudiņas ārstēšanai”. 


No 16. – 19. maijam mūsu sadarbības partneri – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums jau 14. reizi rīkoja koka skulptūru plenēru. Šoreiz tēma bija “Kurbada spēks”. Plenērā piedalījās un savas radošās idejas demonstrēja Liepājas Valsts tehnikuma, Ogres tehnikuma, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Aizkraukles profesionālās vidusskolas, Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu komandas un uzņēmuma Consilio Style pārstāvji. Audzēkņiem tā bija lieliska iespēja strādāt kopā ar pedagogiem ārpus ierastās mācību programmas. Rezultāts priecēja gan audzēkņus, gan pedagogus.
 

Plenēra darbus var apskatīt Tērvetes dabas parka Kurbada dabas takā.


 


Mūsu mucinieka amata meistars, Cēsu klīnikas otolaringologs
Dins Sumerags Ārstu biedrības rīkotajā «Gada balva medicīnā 2022»
saņēmis balvu “Gada ārsts speciālists 2022”.

Dinu pazīstam arī kā lielisku dziedātāju. Kā viņš pats izteicies,
visas trīs viņa nodarbes esot vienlīdz svarīgas: medicīna - prātam,
mucas – ķermenim jeb fiziskās formas uzturēšanai, mūzika – dvēselei. 

Sirsnīgi sveicam!


 


Skaidrības labad vēlamies informēt, ka Latvijas Jumiķu apvienība (LJA) nav Latvijas Amatniecības kameras (LAK) struktūrvienība. LAK norobežojas no LJA mājas lapā paustās informācijas par jumiķu kvalifikāciju un specializāciju iegūšanu, kā arī jebkuru atsauci uz Latvijas Amatniecības kameru. Esošajiem jumiķa amata meistariem un zeļļiem - LAK biedriem esošā kārtība nemainās. Tie, kuri vēlas atjaunoties LAK biedra statusā, par nepieciešamajām formalitātēm tiek aicināti sazināties ar mūsu biroju.


Latvijas profesionālās izglītības Nozaru profesiju kartēs blakus Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) un profesionālās kvalifikācijas līmeņiem (PKL) ir norādītas atbilstošās amatnieciskās kvalifikācijas. (Dati uz 2023.gadu.) Pilns teksts šeit


Valsts sekretāru 26.07.2018. sanāksmē ir izsludināti grozījumi Būvniecības likuma 13.panta divpadsmitajā daļā, kas paredz, ka uz Latvijas Amatniecības kamerā reģistrētiem amata  meistariem, ja viņi veic vai vada būvamatniecības darbus atbilstoši likumam “Par amatniecību”, netiek attiecinātas prasības par patstāvīgās prakses iegūšanu būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes profesijā. Tādējādi uz meistariem nav attiecinātas Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” būvspeciālistiem noteiktās prasības. Tas nozīmē, ka meistariem nebūs Būvniecības informācijas sistēmā jānorāda informācija par patstāvīgo praksi, par profesionālo pilnveidi vai kāda cita informācija, kā arī netiek attiecināti citi pienākumi, kas attiecas uz būvspeciālistiem.

Atbilstoši Būvniecības likumam, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) uztur Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), nodrošinot būvniecības procesam nepieciešamo datu pieejamību BIS.

Savukārt, lai nodrošinātu Būvniecības likuma 13.panta divpadsmitās daļas nosacījumus, informāciju par būvniecības procesos iesaistīto meistaru diplomiem, prakses sertifikātu derīguma termiņiem, pagarināšanu un citu nepieciešamo informāciju BIS, atbilstoši likumam „Par amatniecību”, ir jāsniedz un jāaktualizē BVKB Latvijas Amatniecības kamerai.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam būvamatniecības amatu amata meistariem, kuriem ir derīgi prakses sertifikāti (derīguma termiņš), tuvākajā laikā sazināties ar LAK biroju, lai vienotos par datu publicēšanu BIS. Nosacījumi publicēšanai BIS būvspeciālistu reģistrā: 1) meistars ir publicēts LAK mājas lapas meistaru reģistrā, 2) nokārtoti biedra naudas maksājumi, 3) ir aktīvs meistara prakses sertifikāts (derīguma termiņš).

Skaidrības labad: BIS būtu jāreģistrējas tiem būvniecības nozares amatu meistariem, kuri pretendē uz būvdarbu vadīšanu un vēlas būt reģistrēti vienotajā Būvniecības informācijas sistēmā.

Papildus informācija par Būvniecības likuma 13.panta divpadsmito sadaļu šeit

Informāciju par meistariem BIS būvspeciālistu reģustrā var atrast: https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates , meklējot pēc vārdavai uzvārda, vai arī izvēloties izvērsto meklēšanu - pēc konkrētas Darbības sfēras


Sakarā ar izmaiņām mūsu mājas lapas reģistros, lūdzam ņemt vērā, ka tiek atjaunoti meistaru un zeļļu reģistra dati. Meistariem un zeļļiem lūgums iesaistīties nepieciešamo datu papildināšanā. Lūdzam arī sekot līdz prakses sertifikātu derīguma termiņiem, kā arī informēt, ja mājas lapas reģistros norādīta kļūdaina informācija.
Pirms 33 gadiem, 1988.gada 25.martā, tika dibināta Latvijas Amatnieku brālība, kas sākotnēji savu mājvietu atrada Latvijas Kultūras fonda paspārnē, bet vēlāk kļuva par pamatu Latvijas Amatniecības kameras atjaunošanai 1993.gada februārī.
Fotoattēlā, kas uzņemts Anniņmuižā 1988.gada aprīlī (publicēts "Literatūra un Māksla" Nr.19, 1988.), redzams Amatnieku brālības pamatsastāvs interesentu un atbalstītāju ieskāvumā.
Būsim pateicīgi, ja ar saviem atmiņu stāstiem, fotoattēliem vai citiem materiāliem palīdzēsiet dokumentēt šo posmu profesionālās amatniecības atdzimšanā Latvijā.
Paldies idejas iniciatoriem un visiem, kuri piedalījās mūsu organizācijas atjaunošanas pirmsākumos!


01.06.2017., stājas spēkā grozījumi MK noteikumos "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība tiek uzskatīta par amatniecību" (skat. sadaļā "Juridiskais pamats" - "Dokumenti").


Lūdzam ņemt vērā, ka no 2017.gada 3.aprīļa tiek ieviestas jaunas amatnieka kartes . Līdzšinējās amatnieka kartes vairs nav derīgas. Zināšanai atgādinām, ka amatnieka karti (amata prasmju apliecinājuma sākotnējo dokumentu) izsniedz pilnā vai daļējā amatā atbilstoši amatnieka darba pieredzei un amata prasmei. Amatnieka karti izsniedz Latvijas Amatniecības kamera uz 1 gadu, pēc tam tā ir jāpagarina. Pēc 4 pagarinājumiem (atbilstoši māceklības laikam 3-4 gadi) kartes īpašniekam vēlams kārtot kvalifikācijas eksāmenu, lai pretendētu uz nākošo pakāpi - amata zeļļa kvalifikāciju.


LAK birojā ir iespēja iegādāties mūsu florista un dāvanu saiņotāja amatu meistares Rionas Ēces grāmatu " Dāvanu saiņošana". Bagātīgi ilustrētā grāmata pati ir kā dāvana, teksti tulkoti angliski un krieviski. Cena 6.00 EUR.

  


LAK birojā ir iespēja iegādāties mūsu mežģīņu darinātāja amata meistares Iras Ozolas grāmatu "Rotaļas ar zīmēm vai zīmju rotaļas ar mums". Ar knipelētām mežģīnēm bagātīgi ilustrētā grāmata palīdz izprast latviskās zīmes, to nepieciešamību, spēku un Visuma enerģiju tajās. Cena 8 EUR.

 


Beidzoties iepriekšējās valdes pilnvaru termiņam, pārreģistrēto LAK amatniecības organizāciju pilnsapulču lēmumu rezultātā ievēlēta (UR 04.08.2014. lēmums) jaunā valde:
Diāna Karaša - prezidente
Gunta Duka - viceprezidente, maiznieka amata meistare
Juris Pāns - viceprezidents, galdnieka amata meistars  

Mūsu organizācijas līdzšinējam vadītājam Vilnim Kazākam piešķirts goda prezidenta nosaukums.


Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2014.gada 5.martam LAK amatniecības organizācijām izsniegtās reģistrācijas apliecības. Amatniecības organizācijas, kuras nebūs saņēmušas jaunās apliecības, tās varēs saņemt pēc visu saistību nokārtošanas. Aicinām individuālos amatniekus, kuri vēlas atjaunoties kā mūsu organizācijas biedri, zvanīt uz mūsu tālruni.


Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2012.gada 22.maijam LAK amatniecības uzņēmumiem izsniegtās reģistrācijas apliecības.


Lūdzam informēt mūs, ja kādam ir kas zināms par Latvijas Amatniecības kameras Viesu grāmatu, tās atrašanās vietu. Pēc V.Krūmiņa zīmējuma Viesu grāmatu darinājis H.Haffelbergs.  Varbūt jēdziens " sirdsapziņa" nav pavisam pazudis , un  šo grāmatu ir iespējams kādā veidā mums atgriezt,- no mūsu puses bez pretenzijām.  

    


    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv